verditakst.png

Boligsalgsrapport

1 av 4 boligsalg ender i konflikt

Hva er Boligsalgsrapporten?

  • En teknisk tilstandsanalyse av en bolig
  • Mer grundig vurdering av boligen enn en verdivurdering
  • Kun sertifiserte takstmenn kan utarbeide en boligsalgsrapport

Med en profesjonell tilstandsrapport får du en tryggere bolighandel. Skal du selge bolig bør du få utarbeidet en boligsalgsrapport av en sertifisert takstmann. Å kunne fremlegge en grundig tilstandsrapport av en bolig vil ikke bare være en trygghet for kjøper, men også for selger som minimerer risiko for konflikt i sammenheng med boligsalg.

Takstmannen følger en detaljert sjekkliste og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Pris:
Boligsalgsrapport - fra 13000,-

(pris inkludert moms)
Viser til prisliste

 
Les NITOs brosjyre om Boligsalgsrapporten

Les NITOs brosjyre om Boligsalgsrapporten