Takstmann Knut Flatebø

Knut er nest eldst i teamet. Han har jobbet med byggrelaterte arbeidsoppgaver siden 1980 og har både praktisk og formell kompetanse innenfor mye av det som skjer i byggebransjen. Har jobbet som leder både i privat og offentlig regi.
Har landbruksfaglig kompetanse og inngående kjennskap til de fleste prosesser vedrørende salg, prosjektering og oppføring av trehus i tiltaksklasse 1.

Ved siden av har han sammen med familien bygget opp og driver turistbedrift på Hansvoll gård i Straumsbukta (www.hansvoll.no).


Arbeidserfaring

 • 2017-2018 Daglig leder Taksthuset Nord AS

 • 2016 Daglig leder selvstendig næringsdrivende Takst Tromsø as
  Takstmann/tømrermester

 • 2004-2016 Daglig leder for Modus Tromsø as.
  Bygging og rehabilitering av hus og foretningsbygg i Tromsø og omegn.

 • 2002-2004 Bygg og eiendomsforvalter i Tromsø kirkelige fellesråd
  Leder for vaktmestere, fagarbeidere, anleggsgartnere, formenn i driftsavdelingen og administrasjon.

 • 1998-2002 Driftssjef Planteforsk Holt, nå Bioforsk/NIOB
  Ansvar for drift og vedlikehold av bygninger, samt drift av selve jordeiendommen. Leder for den forskningstekniske staben.

 • 1996-1998 Byggeleder, Systemhus Norge

 • 1980-1996 selvstendig næringsdrivende

 • Med oppføringer av barnehager, eneboliger, kommunale/fylkeskommunale servisebygg.

Utdannelse

 • Verditaksering

 • Boligsalgsrapport

 • Skadetaksering/skjønn

 • Naturskade m/ godkjenning for landbruksdirektoratet.

 • Landbrukstaksering

 • Grunnleggende taksering

 • Godkjenning som våtromsbedrift

 • Grunnleggende taksering

 • Byggeledelse/ mesterbrev

 • Faglig ledelse/ mesterbrev

 • Svennebrev tømrer

 • Agronom Søve landbruksskole

 • Ecole des art et metiers Luxembourg

Kurs

 • OWD dykkerkurs

 • Maskinførerbevis

 • Autorisasjon som fagarbeider Fagrådet for våtrom

 • Godkjent våtromsbedrift

 • Autorisasjon branntetting/brannsikring

 • Autorisasjon brannvernleder

 • Autorisasjon overordnet brannvernleder

 • Praktisk ledelse del 1-2

 • Kurs ventilasjon SAT-VG-SSS Flexit