Takstmann Marvin Nyheim

Marvin har 25 års erfaring fra byggebransjen med forskjellig typer oppdrag innenfor tømring og betongarbeider.

Relevant utdannelse

 • Bedriftøkonom, Bedriftlederskolen 1989/90
 • Takstøkonom, takstøkonomlinje fra NBT (Norsk byggvurdering og  takstinstitutt) 1997
 • Eiendomsøkonom, eiendomsøkonomstudie (Norges eiendomshøyskole) 1998
 • SHU sertfikat v/Sheffield Hallam University  1999-2000
 • Tilleggskurser i perioden 1997- 2000
  • Verditaksering
  • Tilstandsrapport
  • Boligsalgsrapport
  • Skadetaksering
  • Naturskade
  • Skjønn
  • Landbrukstaksering
  • Næringstakst av større eiendommen
  • Relevante oppgraderingskurser frem til dagens dato.