Taksering takst bolig hytte i Tromsø

Bolig- og hyttetakst

Bolig- og hyttetaksering er en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.

Boligsalgsrapporten gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier.

Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen og gir omfattende informasjon om tilstanden. På den måten kan misforståelser unngås og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes.

En verditakst beskriver boligens tekniske tilstand, men uten at det er gjort tilsvarende grundige undersøkelser.

Våre takstmenn tilbyr også tilstandsrapporter, som beskriver avvik fra byggeforskriftene eller normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde.
I tillegg kommer en rekke takstprodukter laget for bestemte formål eller for å beskrive bestemte forhold ved boligen. Tjenestene innen boligtaksering omfatter følgende takstprodukter:

Pris:
Verditaksering - fra 6350,-

(Priser er inkludert moms)
Viser til prisliste