Om oss ansatte i Taksthuset Nord

 
even-jakobsen-taksthusetnord-tromso.jpg

Takstmann Even Jakobsen

knut-flatebo-taksthusetnord-tromso.jpg

Takstmann Knut Flatebø

marvin-nyheim-taksthusetnord-tromso.jpg

Takstmann Marvin Nyheim

 
stein-tore-hansen-taksthusetnord-tromso.jpg

Takstmann Stein Tore Hansen

sigbjørn-fagertun-taksthusetnord-tromso.jpg

Takstmann Sigbjørn Fagertun

oddvar-taksthusetnord-tromso.jpg

Takstmann Oddvar …

 

 
 

Even er yngstemann i teamet og takstmann med mesterbrev innen tømrerfaget.
Han har utdanning ved NEAK.
Han har jobbet i byggebransjen siden 2010.

 
Mestermerke_s.jpg
 
 
 

ARBEIDSERFARING

 • 2016 -> Uavhengig kontroll, Byggmesteren Tromsø AS

 • 2014 -> Arbeidsleder/bas, Byggmesteren Tromsø AS

 • 2012 - 2014 Tømrer, Byggmesteren Tromsø AS (svenn)

 • 2011 - 2012 Tømrer, Byggmesteren Tromsø AS (lærling)

 • 2010 - 2011 Tømrer, Byggmann AS (lærling)

 • 2009 Tømrer, Byggmann AS

 • 2007 - 2008  Vedlikeholdsarbeider og gartner, Porsanger 

 

UTDANNELSE

 • 2017 Verditaksering v/NEAK

 • 2015 - 2016 Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn v/NEAK

 • 2015 Grunnleggende Taksering v/NEAK

 • 2012 - 2014 Mesterbrev, v/Folkeuniversitetet Nord-Norge/Tromsø

 • 2012 Bestått fagbrev/svenneprøve som tømrer

 • 2009 - 2010 Studiespesialisering ved Nordreisa vgs (påbygning)

 • 2008 - 2009 Byggteknikk ved Bardufoss vgs

 • 2007 - 2008 Grunnkurs Bygg- og anleggsteknikk, Hammerfest vgs

 

KURS

 • 2016 BVN våtroms kurs grunnmodul og modul C

 • 2015 KS online og KALK online

 • 2014 Fuktmekanikk og fuktkontroll

 • 2014 Håndverkerens våtroms veileder, våtroms sertifikat

 • 2009 Varmearbeider

 • 2009 Fallsikringskurs

 

 

Knut er nest eldst i teamet. Han har jobbet med byggrelaterte arbeidsoppgaver siden 1980 og har både praktisk og formell kompetanse innenfor mye av det som skjer i byggebransjen. Har jobbet som leder både i privat og offentlig regi.
Har landbruksfaglig kompetanse og inngående kjennskap til de fleste prosesser vedrørende salg, prosjektering og oppføring av trehus i tiltaksklasse 1.

Ved siden av har han sammen med familien bygget opp og driver turistbedrift på Hansvoll gård i Straumsbukta (www.hansvoll.no).

 
Mestermerke_s.jpg
 
 
 

ARBEIDSERFARING

 • 2017-2019 Daglig leder Taksthuset Nord AS

 • 2016 Daglig leder selvstendig næringsdrivende Takst Tromsø as
  Takstmann/tømrermester

 • 2004-2016 Daglig leder for Modus Tromsø as.
  Bygging og rehabilitering av hus og foretningsbygg i Tromsø og omegn.

 • 2002-2004 Bygg og eiendomsforvalter i Tromsø kirkelige fellesråd
  Leder for vaktmestere, fagarbeidere, anleggsgartnere, formenn i driftsavdelingen og administrasjon.

 • 1998-2002 Driftssjef Planteforsk Holt, nå Bioforsk/NIOB
  Ansvar for drift og vedlikehold av bygninger, samt drift av selve jordeiendommen. Leder for den forskningstekniske staben.

 • 1996-1998 Byggeleder, Systemhus Norge

 • 1980-1996 selvstendig næringsdrivende

 • Med oppføringer av barnehager, eneboliger, kommunale/fylkeskommunale servisebygg.

UTDANNELSE

 • Verditaksering

 • Boligsalgsrapport

 • Skadetaksering/skjønn

 • Naturskade m/ godkjenning for landbruksdirektoratet.

 • Landbrukstaksering

 • Grunnleggende taksering

 • Godkjenning som våtromsbedrift

 • Byggeledelse/ mesterbrev

 • Faglig ledelse/ mesterbrev

 • Svennebrev tømrer

 • Agronom Søve landbruksskole

 • Ecole des art et metiers Luxembourg

 

 

Marvin har 25 års erfaring fra byggebransjen med forskjellig typer oppdrag innenfor tømring og betongarbeider.

 
 
 

RELEVANT UTDANNELSE

 • Bedriftøkonom, Bedriftlederskolen 1989/90

 • Takstøkonom, takstøkonomlinje fra NBT (Norsk byggvurdering og  takstinstitutt) 1997

 • Eiendomsøkonom, eiendomsøkonomstudie (Norges eiendomshøyskole) 1998

 • SHU sertfikat v/Sheffield Hallam University  1999-2000

 • Tilleggskurser i perioden 1997- 2000

  • Verditaksering

  • Tilstandsrapport

  • Boligsalgsrapport

  • Skadetaksering

  • Naturskade

  • Skjønn

  • Landbrukstaksering

  • Næringstakst av større eiendommen

  • Relevante oppgraderingskurser frem til dagens dato.

 

 

Stein Tore er NITO-takstmann med et bredt fagfelt, byggmester og takstingeniør.
Han har 20 års erfaring fra byggebransjen.

 
Mestermerke_s.jpg
 
 

UTDANNELSE

 • Byggmester

 • Takstingeniør NITO takst

 • BI, Høyskolekandidat i økonomi

 

GODKJENNINGER

 • Verditaksering

 • Tilstandsrapport

 • Boligsalgsrapport

 • Skade taksering

 • Naturskade

 • Erstatning gjennom Landbruksdirektoratet

 • Næringstakst

 

 

Sigbjørn har 25 års erfaring fra byggebransjen med forskjellig typer oppdrag innenfor snekring, betongarbeider og som skadeinspektør.
Han er ingeniør i allmenn bygg, og har vært daglig leder i SF-Takst siden 2010.

 
PS_Takstmann 2.jpg
 
 

RELEVANT UTDANNELSE

 •  Tømrerfaget, Bardufoss vgs 1989/91

 • Forkurs for ingeniør, Høyskolen i Narvik 1997/98

 • Allmenn bygg, Høyskolen i Narvik (ingeniør bachlor) 1998-2003

 • Tilleggskurs

  • Visma

  • PBL

  • UAH kontroll

  • SAK 10

  • TEK 10

  • Verditakst

  • Boligsalgsrapport ved Eiendomsakademiet

  • TEK og lignende årlig fra 2003 - 2017

  • HMS kurs for ledere

 

 
oddvar-taksthusetnord-tromso.jpg

Send e-post til:

 
 
 

 Curriculum Vitae

Oddvar R. Skjærstein – f.1963

PRAKSIS

 

2019 -                    Partner og medeeier TAKSTHUSET NORD AS

2009 –       BYGGEBISTAND TROMS Daglig leder/takstingeniør

2006 – 2009           BYGGEBISTAND TROMSØ DagligLeder/takstingeniør

2001 – 2006           BYGGTAKST NORD Takstingeniør

1996 – 2001           EGEN BYGGMESTERBEDRIFT

1994 – 1996           PLUSS ELEMENT AS, SANDEFJORD Byggeleder på nytt boligprosjekt i Tromsø med 134 boliger

1989 – 1992           TAKTEKNIKK AS, SANDEFJORD

Formann

1988 – 1989           ALTA BYGG

Rehabilitering av Honningsvåg posthus, betong og tømrerarbeider

1987 – 1988           NORDGRUPPEN

Utbygging av nytt opplevelsessenter på Nordkapplatået

1987 – 1987           NORDKAPP BYGGSERVICE

Byggeplassleder på nytt terminalbygg ved Honningsvåg lufthavn,

grunn- og betongarbeider.

1985 – 1986           SELMER

Arbeid på anlegg i Lakselv, Hammerfest, Honningsvåg,

Nordvågen og Brøstadbotn. To sistnevnte som bas/formann.

 

 

UTDANNELSE

2009 – 2009           Nito takst v/Universitetet i Stavanger, Hovedkurs i taksering av boliger og næringseiendommer.

2007 – 2008           Nito takst, kurs i skadeskjønn og naturskade

2003 – 2003           Kurs i byggtermografering og tetthetskontroll av bygg.

2002 – 2002           Nito takst, kurs i boligsalgsrapport og tilstandsanalyser

1997 – 1998           NTF, hovedkurs på skadetaksering

1997 – 1997           Norges takseringsforbund (NTF), grunnkurs i taksering

1993 – 1993           Horten friundervisning, mesterbrev i tømrerfaget

1979 – 1982           Leira Videregående skole, yrkesskole, tømrerlinje