verditakst.png

reklamasjonstakst

En reklamasjonstakst beskriver ett avvik, feil eller mangel ved kjøp av bolig. Oppdraget går ut på å vurdere forhold som ikke er etter kjøpers forventning.

Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

Pris:
Reklamasjonstakst - arbeider baseres på timesforbruk

(pris inkludert moms)
Viser til prisliste