Taksering og takst av skade og skjønn i Tromsø og omegn.

Taksering og takst av skade og skjønn i Tromsø og omegn.

Skade / skjønn

Når en eiendom får skade er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Vi har kompetanse på dette felt.

En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon.

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. 

Pris:
Skade/skjønn - arbeider baseres på timesforbruk

(pris inkludert moms)
Viser til prisliste