Byggelånsoppfølging

I byggetiden er det takstmannens oppgave å foreta befaring på byggeplassen og beregne verdi av utført arbeide.  
Banker og andre kredittinstitusjoner har ofte krav om oppfølging og kontroll av fremdrift i byggeprosesser. Dette er som en sikkerhet av deres finansiering via byggelån. Ved byggelånsoppfølging leverer vi rapporter med informasjon om fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

Pris: Etter avtale


Rådgivning

Generell rådgivning vedrørende bygg.

Pris: Etter avtale


Uavhengig kontroll/
ekstern kontroll

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Pris: Etter avtale


Byggesøknad

Vi kan hjelpe deg med byggesøknad, tekniske tegninger og andre søknader. Vi har lang erfaring med byggesak å kan hjelpe deg med din idè fra planlegging til ferdigattest.

Pris: Etter avtale


Byggekontroll

Vi kan utføre byggekontroll på ditt prosjekt. Byggekontroll bør benyttes i alle saker hvor det benyttes håndverker. Vi ønsker å sikre at du som kunde får den tjenesten/varen du har betalt for.

Kontrollen skal påse at tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10/TEK17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil.

Det er idag ingen krav om en slik kontroll og vil være en ekstra tjeneste i tillegg til pålagt kontroll av våtrom og lufttetthet.

Pris: Etter avtale