Våre viktigste oppdragsgivere:

 
 • Privatkunder
 • Eiendomsmeglere
 • Finansinstitusjoner/eiendomsinvestorer
 • Bistand til advokater
 • Finnmarkseiendommen
 • Forsvaret
 • Statskog
 • Sjøfartsverket
 • Tingretten/lagretten
 • Tromsø kommune
 • Næringslivskunder